مریم بهار تنها بانوی بلوچ چابهاری است که در تلویزیون به عنوان مجری کودکان حضور داشته و از این نظر تابوشکنی کرده است؛ تیم خبری بانوان و زنان پایگاه اطلاع‌رسانی میارجل گفت‌وگویی با او ترتیب داده که از نظر می‌گذرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میار جل؛ مریم بهار گوینده، دوبلر فیلم های بلوچی و مجری خوش صدای بلوچ معتقد است کودکان بلوچ استعدادهای نهفته ای دارند و  این استعدادهای درخشان زبان گویایی برای نشان دادن محرومیت بلوچستان است.

این مجری بلوچ می گوید: دوست دارم کودکان سرزمین من کودکی کنند، نه اینکه در سن کم بزرگی و کودکی خود را فراموش کنند، کودکان بلوچستان نیز حق دارند یک زندگی آرام بدون ترس داشته باشند.

وی می افزاید: هنرمندان و فعالان اجتماعی نقش زیادی برای آگاهی جامعه دارند و متاسفانه واژه محرومیت درد بزرگی برای بلوچستان است.

 

 


حنیفه دهقانی